טליתן אחזקות

כתובת: רח’ העצמאות 93 משרד 209 קומה 1

 08-9244492 :טלפון

077-4703232 :פקס

צור קשר